Życzenia z okazji „Dnia Godności”

Dyrekcja, nauczyciele i pracownicy ZPEW w Gołdapi pragną złożyć
Osobom z Niepełnosprawnością Intelektualną, ich rodzinom i przyjaciołom najserdeczniejsze życzenia
odwagi w walce o marzenia i niezależne życie, spokoju serca i ducha, siły i konsekwencji w pokonywaniu przeciwności losu, bezpieczeństwa, aby na swojej drodze życiowej doświadczali jak najczęściej życzliwych
i pogodnych ludzi z otwartym sercem, pomocnych w działaniach mających na celu
przełamywanie wszelkich barier czy też przejawów nietolerancji i dyskryminacji.
Życzymy zawsze i wszędzie GODNEGO i DOBREGO ŻYCIA!!!