Życzenia z okazji Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

Dyrekcja, nauczyciele i pracownicy ZPEW w Gołdapi pragną złożyć
Osobom z Niepełnosprawnością Intelektualną, ich rodzinom i przyjaciołom życzenia zdrowia, szczęścia, uśmiechu każdego dnia, by na swojej drodze życiowej spotykali jak najczęściej życzliwych i pogodnych ludzi z otwartym sercem, pomocnych w działaniach mających na celu przełamywanie wszelkich barier czy też przejawów nietolerancji i dyskryminacji. Życzymy dużo pomyślności i wytrwałości
w urzeczywistnianiu swoich planów i marzeń oraz w przezwyciężaniu życiowych trudności.