Życzenia z okazji Dnia Dziecka

K o c h a n e  D z i e c i !
Z okazji Dnia Dziecka życzymy, aby uśmiech zawsze
gościł na Waszych twarzach, każdy dzień był wspaniałą przygodą
i niósł ze sobą wiele pozytywnych doświadczeń.
Niech Wasze marzenia się spełniają!