Zespół Rewalidacyjno – Wychowawczy I

W Zespole Rewalidacyjno – Wychowawczym I prowadzone są zajęcia mające na celu między innymi usprawnianie psychoruchowe, dostarczanie wielozmysłowych wrażeń, eliminowanie napięć mięśniowych oraz rozwijanie poczucia bezpieczeństwa. W pracy z dziećmi wykorzystywane są różnorodne metody dostosowane do ich możliwości rozwojowych, np. Metoda Aktywności M. Ch. Knillów, zabawy paluszkowe, malowanie palcami, metody relaksacyjne, masaż Shantala, elementy sensoplastyki i integracji sensorycznej.