„Zawsze masz wybór”

W ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 uczniowie i wychowankowie ZPEW realizują Projekt "Zawsze masz wybór". Projekt zakłada szereg działań profilaktycznych, m.in. wykonywanie przez uczniów i wychowanków, pod opieką pedagoga, psychologa, wychowawców internatu i bursy szkolnej gazetek na temat uzależnień. Tematyka gazetek ma szeroki zakres i ciekawą formę przekazu. Dostarcza wiedzy m.in. na temat uzależnienia od alkoholu, papierosów, komputera, narkotyków, dopalaczy. Projekt dofinansowany jest przez Gminę Gołdap.

{gallery}galeria/101219w7{/gallery}

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *