„ZAJĘCIA Z SENSOPLASTYKI”

Uczniowie klas młodszych uczestniczyli w zajęciach z sensoplastyki. Celem zajęć jest wspieranie rozwoju umiejętności radzenia sobie z własnymi emocjami oraz zdolności do współpracy, porozumiewania się z innymi i działania w grupie. Służy temu specjalnie przygotowana przestrzeń.