Zajęcia z PROGRAMU SZKOLNY KLUB SPORTOWY zawieszone

INFORMUJEMY, ŻE SPORTOWE ZAJĘCIA POZALEKCYJNE W ZPEW W GOŁDAPI W RAMACH PROGRAMU SZKOLNY KLUB SPORTOWY ZOSTAŁY ZAWIESZONE DO DNIA 28 MARCA 2021 R.