ZAJĘCIA WWRD – TERAPIA LOGOPEDYCZNA

W ramach zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka prowadzona jest terapia logopedyczna. Celem terapii jest między innymi: usprawnienie motoryki narządów mowy, korekcja wad wymowy, usprawnianie funkcji językowej, oddechowej oraz fonacyjnej, bogacenie słownictwa czynnego i biernego, wypracowanie alternatywnych zachowań komunikacyjnych, usuwanie zakłóceń procesu porozumiewania się, czy usprawnianie funkcji pokarmowych. Podczas zajęć stosowane są różnorodne metody terapii, a mianowicie: masaż logopedyczny, logopedyczne ćwiczenia oddechowe, artykulacyjne, słuchowe, kinestiotaping, logorytmika, terapia ręki oraz wiele innych. Metody dobierane są indywidualnie, zgodnie z możliwościami dziecka.