ZAJĘCIA WWRD – METODA RUCHU ROZWIJAJĄCEGO WERONIKI SHERBORNE

W ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w ZPEW w Gołdapi prowadzone są zajęcia ruchowe Metodą Ruchu Rozwijającego. Jest to system ćwiczeń ruchowych prowadzący do poznania własnego ciała, kształtujący związek jednostki ćwiczącej z otoczeniem fizycznym, prowadzący do wytworzenia się związku z drugim człowiekiem i do współdziałania w grupie oraz dzięki spontanicznemu kreatywnemu ruchowi dający możliwość swobodnej ekspresji osobowości. Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne jest wszechstronna w swoim oddziaływaniu. Za pomocą ruchu oddziałuje na sferę motoryczną, poznawczą, emocjonalną i społeczną, przez co harmonizuje rozwój psychoruchowy i niweluje istniejące deficyty rozwojowe.