Zajęcia w zespole rewalidacyjno – wychowawczym

Zajęcia w zespole rewalidacyjno – wychowawczym.