Zajęcia w ramach Programu „Za życiem”

W ZPEW w Gołdapi, który pełni w Powiecie Gołdapskim funkcję Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno – Rehabilitacyjno – Opiekuńczego ruszyły zajęcia w ramach Programu „Za życiem”.
F O T O G A L E R I A ! ! !