Zajęcia w ramach programu „Za życiem”

Informujemy, że 7 maja 2022 r. ruszają zajęcia dla dzieci w ramach
Rządowego Programu „Za życiem”. Wszyscy uczestnicy programu zostaną poinformowani telefonicznie o zajęciach.
ZPEW w Gołdapi w ramach programu „Za życiem” pełni w Powiecie Gołdapskim rolę Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno – Rehabilitacyno – Opiekuńczego.