„ZAJĘCIA PSYCHORUCHOWE W II ZR-W”

W II zespole rewalidacyjno – wychowawczym realizowane są zajęcia psychoruchowe metodą Weroniki Sherborne podczas których wykorzystuje się przestrzeń i płaszczyznę. Prowadzone są ćwiczenia rozwijające świadomość własnego ciała, świadomość przestrzeni, umiejętność wchodzenia w relację oraz komunikację. Uczniowie porozumiewają się komunikacją wspomagającą i alternatywną AAC za pomocą kolorowych symboli.