Zajęcia pozalekcyjne w ZET I

W roku szkolnym 2022/23, od marca do czerwca odbywają się w placówce pozalekcyjne zajęcia w ZET I prowadzone przez Panią Agnieszkę Paluszkiewicz w ramach realizacji Programu pt. „Swobodna twórczość – naprzeciw agresji”. Uczniowie podczas zajęć rozwijają sferę sensoryczną, uczą się spędzać wolny czas w sposób twórczy. Zapoznają się ze sposobem radzenia sobie z własną i cudzą agresją, rozwijają postawy szacunku i zaufania, uczą się wyrażać trudne emocje w sposób akceptowany społecznie, doskonalą umiejętność manualną i co najważniejsze wdrażają się do większej samodzielności. 🙂