Zajęcia metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne to jedna z metod wspomagających terapię dzieci z zaburzeniami rozwoju. Dzieci wykonują ćwiczenia ruchowe, które rozwijają świadomość własnego ciała, świadomość przestrzeni, umiejętność wchodzenia w relację oraz komunikację. O atrakcyjności tej metody przekonali się młodsi uczniowie naszej szkoły.