ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE W ZESPOLE REWALIDACYJNO – WYCHOWAWCZYM II ❤

Wychowankowie zespołu rewalidacyjno – wychowawczego II nie porozumiewają się werbalnie, w związku z tym wprowadzona została komunikacja wspomagająca i alternatywna AAC. Za pomocą systemu kolorowych symboli uczniowie wprowadzani są w świat komunikacji. Podczas zajęć wykorzystywane są różnorodne metody logopedyczne, masaże (m.in. elementy metody Shantala, Castillo – Moralesa) oraz zabawy logorytmiczne. Stosowane są także metody M. Ch. Knillów – Program Aktywności Ruchowej oraz P. E. Dennisona – Kinezjologia Edukacyjna. Podczas zajęć budowane są pozytywne relacje z dziećmi.