Zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego

Doradca zawodowy Bożena Chilicka spotykała się z grupą młodzieży prowadząc zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego. Uczniom tym przybliżany był temat pracy zawodowej ludzi. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w zajęciach poznając znaczenie pracy zawodowej oraz konieczności szanowania ludzi wykonujących różne zawody, bo wszystkie zawody są ważne. Uczniowie mieli też okazję przyjrzeć się sobie, poznać własne zainteresowania, predyspozycje oraz cechy osobowościowe. W trakcie ich trwania uczniowie dowiedzieli się, że nasze cechy osobowościowe oraz wrodzone predyspozycje powinny determinować nasze wybory, także dotyczące wyboru przyszłego zawodu. W trakcie trwania zajęć uczestniczący w nich uczniowie mieli okazję poznać podstawowe informacje dotyczące interesujących ich zawodów, odbywało się to w oparciu o filmiki prezentujące ww informacje. Uczniowie ci poznali także możliwości zatrudnienia w danym zawodzie, oraz zawody pokrewne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *