Zajęcia z pedagogiem i psychologiem

W ramach Projektu ,,Zawsze masz wybór" realizowanego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 psycholog i pedagog cyklicznie przeprowadzają dla uczniów i wychowanków ZPEW zajęcia warsztatowe na temat uzależnień. Na zajęciach poruszane są zagadnienia profilaktyki wszelkiego rodzaju uzależnień. Jednym z głównych celów jest promowanie konstruktywnych postaw, zdrowego stylu życia oraz atrakcyjnych dla dzieci i młodzieży zachowań prospołecznych jako alternatywy wobec wielu patologii, szczególnie picia alkoholu, zażywania narkotyków oraz stosowania przemocy. Projekt dofinansowany jest przez Gminę Gołdap, na potrzeby zajęć zakupiono atrakcyjne pomoce dydaktyczne.

{gallery}galeria/181219w1{/gallery}

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *