Zajęcia terapii biofeedback

Zajęcia terapii biofeedback w ramach projektu „Świat bez tajemnic” kierowane są do uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym. Mają charakter zajęć indywidualnych. Zakres i czas trwania oddziaływań terapeutycznych dostosowywany jest do aktualnych potrzeb i możliwości ucznia, a o ich doborze decyduje terapeuta.

Biofeedback jest metodą terapeutyczną usprawniającą samokontrolę i samoregulację ucznia oraz poprawiającą skuteczność funkcjonowania jego umysłu. Polega na podawaniu uczniowi sygnałów zwrotnych o zmianach stanu fizjologicznego jego organizmu, dzięki czemu może on nauczyć się świadomie modyfikować funkcje, które normalnie nie są kontrolowane świadomie. Sygnały przekazywane są w formie wizualnej i akustycznej. Biofeedback to rodzaj terapii, dzięki której uczeń w sposób świadomy uczy się zmieniać wzorzec wytwarzanych fal w mózgu, tak by mózg pracował wydajniej i szybciej. W ramach realizacji projektu został zakupiony specjalistyczny 4 kanałowy aparat EEG biofeedback oraz wyposażenie gabinetu do terapii. Dzięki specjalnemu urządzeniu uczeń wie kiedy jest skoncentrowany, a kiedy przestaje się koncentrować. Stopniowo, w trakcie terapii, uczy się świadomie wprowadzać w stan, w którym jest najbardziej skupiony. Terapia ma formę gry komputerowej, którą uczeń stara się kierować wyłącznie siłą swojej woli.

Cele terapeutyczne zajęć biofeedback:
– poprawa i wydłużenie koncentracji uwagi,
– usprawnianie pamięci,
– uczenie szybkiego wchodzenia w stan relaksu (poprawa samopoczucia),
– uczenie lepszego panowania nad reakcjami emocjonalnymi,
– ćwiczenie silnej woli i motywacji – obniżanie stresu i poprawa nastroju,
– poprawa kondycji umysłowej i fizycznej,
– pokonanie tremy i napięć wewnętrznych. 

Janusz Tkaczow

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *