Zajęcia na basenie

W ramach projektu „Nie piję, nie palę, nie biorę – uprawiam sport”, dofinansowanego ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gołdap na rok 2013, wychowankowie internatu i bursy szkolnej ZPEW uczestniczyli od września do grudnia 2013r. w zajęciach na basenie. Przyczyniły się one do rozbudzenia ich zainteresowań sportowych, zaszczepiając jednocześnie potrzebę ruchu w czasie wolnym i prowadzenia zdrowego stylu życia.

Dzięki nauce i doskonaleniu pływania uczniowie mieli możliwość nabycia nowych umiejętności technicznych, podniesienia swojej sprawności fizycznej oraz zrelaksowania się po zajęciach lekcyjnych. Zajęcia w wodzie są jedną z ciekawszych i bardzo atrakcyjnych form aktywności ruchowej, dlatego projekt jest również realizowany od lutego do czerwca 2014r. dzięki wsparciu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gołdap na rok 2014.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *