Zajęcia doradcy wychowawczego

Od marca do czerwca 2017r. prowadzone były zajęcia i spotkania z rodzicami z doradcą wychowawczym w ramach projektu „Świat bez tajemnic”. Program skierowany był do rodziców uczniów uczęszczających do szkoły, uczniów zamieszkujących w internacie oraz rodziców dzieci uczęszczających na zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju. Celem programu było wspieranie i angażowanie rodziców do współuczestnictwa w realizacji zadań edukacyjno – wychowawczych i do życia szkolnego poprzez różne formy ich aktywności.

Barbara Zyskowska-Sodol – doradca wychowawczy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *