„ZABYTKI POLSKI”

W listopadzie odbył się konkurs „Zabytki Polski” skierowany do uczniów: szkoły przysposabiającej do pracy oraz starszych klas szkoły podstawowej. Wszyscy popisali się swoimi talentami.
Nagrodzono następujące osoby:
1 miejsce: Amelia Bogucka ZET VII, Jakub Szypulewski ZET IV
2 miejsce: Adrien Garcia SPdP II
3 miejsce: Justyna Kulewicz SPdP II
Wyróżnienie: Katarzyna Frąszczak ZET VII
Wszystkim dziękujemy za udział.
Organizatorzy