„Za życiem”

7 maja 2022 r. w ZPEW w Gołdapi ruszyły zajęcia dla dzieci w ramach Rządowego Programu „Za życiem”. ZPEW w ramach programu „Za życiem” pełni w Powiecie Gołdapskim rolę Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno – Rehabilitacyno – Opiekuńczego.