Z wizytą w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi!

Uczniowie ZET VII odbyli kolejną lekcję w realnym świecie, tym razem poznając instytucję, która kojarzy się z rodziną. O tym czym zajmuje się Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, dowiedzieliśmy się dzięki uprzejmości pani dyrektor i pracowników tej instytucji. To ciekawe doświadczenie, wzbogacające naszą wiedzę o świecie a w szczególności o tym, gdzie można zwrócić się po pomoc, gdy zachodzi taka potrzeba. Na pamiątkę spotkania otrzymaliśmy upominki od pani dyrektor PCPR, które bardzo ucieszyły uczniów. Dziękujemy pięknie za życzliwość i miłe przyjęcie.