Z WIZYTĄ W MUZEUM ZIEMI GOŁDAPSKIEJ!

Realizując działania Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego ,,Z KULTURĄ MI DO TWARZY‘’ uczniowie ZPEW wybrali się do Muzeum Ziemi Gołdapskiej im. M. Ratasiewicza w Gołdapi. W muzeum zgromadzono pamiątki związane z przeszłością Gołdapi i okolicznych wsi. Uczniowie obejrzeli tam militaria, narzędzia i przedmioty codziennego użytku. W ramach ekspozycji stałej prezentowane są zbiory związane z historią oraz kulturą ludową Gołdapi i okolic. Największa część pamiątek pochodzi z okresu I i II wojny światowej oraz okresu PRL-u. Z dużym zainteresowaniem uczniowie wysłuchali prezentacji Pana Janusza Januszewskiego, który z wielką pasją przybliżył nam historię naszego regionu. Serdecznie dziękujemy ❤