Życzenia

Szanowni Państwo,
Dyrektorzy szkół i Nauczyciele,
w imieniu własnym oraz kierownictwa Ministerstwa Edukacji Narodowej pragnę złożyć Państwu najlepsze życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności. Niech czas Świąt Bożego Narodzenia pozwoli na dzielenie się miłością, radością i pokojem. Przyjmijcie również wyrazy wdzięczności za pomoc okazywaną uczniom i rodzicom w tym trudnym czasie. Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia!

Z wyrazami szacunku
Przemysław Czarnek
Minister Edukacji i Nauki