XI edycja Narodowego Czytania Ballad i Romansów Adama Mickiewicza

Dyrektor Anna Kuskowska reprezentuje Powiatową Bibliotekę Pedagogiczną wchodzącą w skład ZPEW w Gołdapi podczas XI edycji Narodowego Czytania Ballad i Romansów Adama Mickiewicza.