Wyjście do Galerii K2

Uczniowie klas I-II A oraz ZET I i ZET VI wybrali się do Galerii K2 w Domu Kultury w Gołdapi w celu obejrzenia wystawy „TECZKA” Zofii Sidor. Była to doskonała okazja do rozwijania umiejętności i nawyków poprawnego zachowania się w miejscach publicznych, jak również kształtowania czynnej postawy w zakresie organizacji czasu wolnego i kultury życia codziennego.