WYCIECZKA NA BASEN

Dnia 30.05.2022 r. uczniowie ZPEW uczestniczyli w zajęciach na basenie w Centrum Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży ,,Marzenia’’ w Niedrzwicy. Celem było wdrażanie wychowanków do zachowań prozdrowotnych poprzez kształtowanie postawy dbałości o własny rozwój fizyczny oraz higienę ciała.