Wycieczka do zakładów pracy

Najstarsi uczniowie naszej szkoły, tj. klasy I i II Szkoły Przysposabiającej do Pracy 16 i 17 marca 2011 roku odwiedzili Zakład Pracy Chronionej NORD – OST oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołdapi. Poznali oni charakter tych zakładów pracy oraz uzyskali wiele cennych wskazówek, dotyczących ich najbliższej przyszłości.

Po zakładzie produkującym kartony – NORD-OST – oprowadził i o pracy opowiedział Tomasz Trzcianowski. Uczniowie prześledzili całą drogę arkusza papieru, z którego powstaje kartonowe pudło, służące do pakowania przeróżnych produktów. Pan Tomasz przybliżył uczniom warunki zatrudnienia i zasady pracy w zakładzie. Problematykę oraz sposoby załatwiania różnych, trudnych spraw życiowych przybliżyła dyrektor MOPS – Agnieszka Iwanowska. Okazało się, że oprócz przyznawania zasiłków w formie pieniężnej Ośrodek zajmuje się różnorodną problematyką społeczną. Pracownicy przydzielają najbardziej potrzebujacym produkty żywnościowe, pomagają przy załatwianiu skomplikowanych spraw urzędowych itp. Obie wycieczki do zakładów pracy zostały zaplanowane i zrealizowane przez opiekunów klas w ramach przedmiotów: funkcjonowanie osobiste i społeczne w środowisku oraz przysposobienie do pracy. Inicjatorami całego zamierzenia byli wychowawcy klas Szkoły Przysposabiającej do Pracy –  Katarzyna Stefanowska oraz Zdzisław Szukajt.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *