Wycieczka do Siedliska Bogdanka

Uczniowie Zespołu Placówek Edukacyjno – Wychowawczych odwiedzili Siedlisko Bogdanka. Ogromna

radość towarzyszyła dzieciom, już od momentu zajęcia miejsc w autobusie  Po dotarciu na miejsce

udaliśmy się na obchód całego gospodarstwa. Obserwowaliśmy alpaki, osiołka, króliczki, kozy, oraz

słuchaliśmy ciekawostek na temat zwierząt. Następnie przyszedł czas na zabawy na tyrolce i zjazdy

pontonowe. Starsi uczestnicy brali udział w zawodach przenoszenia jajka, przeciągania liny czy w

skokach w workach. Kolejnym punktem było pieczenie kiełbasek i ziemniaków. Pełne pozytywnych

wrażeń i z uśmiechem na ustach dzieci wracały do szkoły