Wycieczka do OPS

Uczniowie Szkoły Przysposabiającej do Pracy byli w gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Zapoznali się ze specyfiką pracy oraz z różnymi rodzajami świadczonej pomocy.