WWRD – ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMPETENCJE EMOCJONALNO – SPOŁECZNE

Pracujemy w obszarach: samodzielność, samoświadomość, rozpoznawanie emocji i uczuć własnych i innych osób, panowanie nad emocjami, wyrażanie uczuć i emocji w sposób akceptowany społecznie, rozumienie zachowań i sytuacji społecznych, radzenie ze stresem, rozstaniem i sytuacją trudną, rozwój komunikacji i kultury osobistej, współpraca i pomoc innym.