Współpraca międzyszkolna ❤

W ramach współpracy przedszkola Zespołu Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Gołdapi i Oddziału O „A” w Szkole Podstawowej nr 1 w Gołdapi, dzieci przygotowały własnoręcznie zrobione ozdoby i kartki świąteczne. Zostaną one przekazane pracownikom i uczestnikom Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gołdapi, Środowiskowemu Domowi Samopomocy „Słoneczny Dom” oraz Zakładowi Pielęgnacyjno-Opiekuńczemu w Gołdapi.