WIZYTA W PCPR W GOŁDAPI

Uczniowie SPdP udali się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi, aby poznać instytucję nieco bliżej. Podczas spotkania mieliśmy możliwość poznania struktury i możliwości pomocowych świadczonych na rzecz dzieci, rodzin, osób starszych, chorych i niepełnosprawnych. Placówka wspiera ludzi w sytuacjach problemowych i kryzysowych oraz jest punktem informacyjnym. Nasi uczniowie już wiedzą, gdzie i w jakich sytuacjach mogą zwracać się o pomoc. Serdecznie dziękujemy.