WIZYTA U STRAŻAKÓW

Dnia 04.04.2022 r. uczniowie SPdP byli z wizytą w Państwowej Straży Pożarnej. Spotkanie przeprowadzone zostało przez Pana Norberta Łupińskiego. Wychowankowie z wielkim zapałem i zaciekawieniem uczestniczyli w spotkaniu. Poznali specyfikę pracy strażaków, która polega nie tylko na gaszeniu pożarów, ale również na udzielaniu pomocy ludziom i zwierzętom na lądzie i wodzie. Podczas akcji ratowniczych strażacy posługują się profesjonalnym sprzętem, który był zaprezentowany podczas spotkania. Nasi uczniowie utrwalili wiedzę na temat właściwego zachowania się w sytuacji zagrożenia oraz powiadamiania służb ratowniczych. Specjalnie dla nas strażacy przeprowadzili próbną akcję ratowniczą oraz szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej. Serdecznie dziękujemy za możliwość uczestniczenia w bardzo ciekawie zorganizowanych i przeprowadzonych zajęciach.