WF z WWF w Puszczy Rominckiej. 

Uczniowie kl. II-III i ZET I wzięli udział w akcji WF z WWF, którego celem było spędzenie lekcji z wychowania fizycznego na świeżym powietrzu z jednoczesnym poznawaniem przyrody w praktyce.

#WFzWWF