Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w ZPEW

6 listopada 2013r. w Zespole Placówek Edukacyjno Wychowawczych w Gołdapi odbyło się spotkanie, podczas którego rodzicom oraz osobom zainteresowanym zostały przedstawione szczegóły dotyczące organizacji zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka organizowanych w placówce.

Naszą pomocą objętych jest obecnie 62 dzieci, u których na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej stwierdzono potrzebę udziału w zajęciach. Prowadzi je kadra doświadczonych terapeutów. Dysponujemy dziesięcioma specjalistycznymi salami i gabinetami, w tym do integracji sensorycznej, kynoterapii, muzykoterapii, terapii pedagogicznej, zajęć ruchowych oraz logopedii i rehabilitacji  – mówi dyrektor Anna Kuskowska.

Uczestnicy mieli okazję poznać formy i metody pracy poszczególnych terapeutów, zobaczyć specjalistyczne pracownie i gabinety, a także skorzystać z indywidualnych konsultacji. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem, w związku z tym pojawiły się propozycje kolejnych wspólnych działań.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *