Warsztaty w ramach innowacji ,,Kampania Dobrego Słowa”

W październiku ruszyła Kampania dobrego słowa „To, co ważne i poważne – o sile pozytywnych emocji (działania promujące pozytywne myślenie, kulturę osobistą, akceptację inności oraz zachowania prospołeczne)”. Pierwszym działaniem inaugurującym program były warsztaty poświęcone październikowym świętom: Dniowi Uśmiechu,  Dniowi Bez Przemocy, a także Dniowi Zdrowia Psychicznego. Comiesięczne zajęcia odbywają się w dwóch grupach wiekowych. Prowadzone są z zastosowaniem innowacyjnych metod pracy, t.j. elementy bajkoterapii, zabawy teatralne. Dzieci i młodzież mają możliwość rozwijania swoich kompetencji społecznych i emocjonalnych, nabywania zasad kulturalnego zachowania i spędzenia wolnego czasu, integrując się z rówieśnikami. Poruszane są też tematy związane z profilaktyką uzależnień. Następne warsztaty już w listopadzie.