WARSZTATY PROFILAKTYCZNE

Dnia 20.10.2022 r. odbyły się warsztaty profilaktyczne dla uczniów oraz rodziców „Uzależnienia od substancji psychoaktywnych oraz uzależnienia od Internetu, telefonu komórkowego, gier komputerowych i portali społecznościowych – jak przeciwdziałać? Na co zwracać uwagę?” prowadzone przez Panią dr Elżbietę Mudrak z Polskiego Centrum Profilaktyki. W ramach warsztatów podejmowane były działania informacyjno – edukacyjne zwracające szczególną uwagę na różne problemy, jakie wynikają z korzystania z Internetu oraz używania substancji psychoaktywnych. Warsztaty realizowane były w ramach Programu „Stawiamy na marzenia – Nie na uzależnienia” dofinansowanego przez Gminę Gołdap.