W ZPEW stawiamy na profilaktykę

W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 realizujemy Projekt ,,Świadomi wolni od uzależnień". Jednym ze zrealizowanych działań jest konkurs z wiedzy ogólnej o uzależnieniach. W konkursie udział wzięli uczniowie, absolwenci ZPEW oraz uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy "Słoneczny Dom" w Gołdapi. Konkurs poprzedziły liczne warsztaty i pogadanki na temat profilaktyki uzależnień. Uczestnicy konkursu wykazali się wysokim poziomem wiedzy na temat szkodliwości uzależnień. Gratulujemy!

{gallery}galeria/1711204{/gallery}

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *