UWAGA!!!

Od 7 lutego 2022 r. następuje podniesienie stawki żywieniowej w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi:
• w szkole 5,00 zł,
• w przedszkolu 5,00 zł (2 posiłki),
• w bursie i internacie 12,00 zł (3 posiłki),
• nauczyciele korzystający z obiadów w stołówce szkolnej 10,00 zł.