„Trzymaj Formę w SPdP”

W roku szkolnym 2021/22 w klasach szkoły przysposabiającej do pracy realizowany był ogólnopolski program edukacyjny „Trzymaj Formę”. Koordynatorem programu była pani Elżbieta Łukaszewicz. Na początku uczniowie poznali założenia programu, następnie bogacili wiedzę:

1. dotyczącą wpływu aktywności fizycznej na zdrowie,

2. dotyczącą potrzeby picia wody,

3. na temat witamin i składników odżywczych,

4. skutków zdrowotnych nadwagi i otyłości,

5. dotyczącą możliwości używania internetowych kalkulatorów BMI i analizowania wyniku,

6. na temat piramidy żywienia,

7. dotyczącą składu produktów (czytania etykiet),

8. na temat mniej znanych warzyw i owoców.

Uczniowie brali udział w konkursach:

1. „Potyczki kulinarne”- konkurs praktyczny wykorzystujący zdobytą wiedzę i umiejętności,

2. „Rzuty do kosza”- konkurs promujący aktywny tryb życia,

3. Zawody z piłką nożną.

Organizowaliśmy akcje:

1. „Zdrowe śniadanie”,

2. „Marsz po zdrowie”,

3. „Wody smakowe”,

4. „Nie marnujemy żywności”,

5. „Piknik zdrowia”.

Uczniowie poznali nowe aktywności stretching oraz gimnastykę z elementami jogi. Dbali o sprawność ruchową poprzez różnorodne aktywności. Korzystali z mini fit parku, były również zajęcia taneczno – ruchowe. Zrealizowali Projekt pn. „Każdy jest kowalem swojego losu – tworzymy makiety talerza zdrowia”. Dzielili się zdobytą wiedzą poprzez stworzenie ulotek dotyczących zasad zdrowego odżywiania i przekazali je swoim rodzicom. Przygotowali również gazetkę szkolną promującą zdrowe odżywiania oraz zdjęcia z naszej działalności.