Trzydniowy obóz profilaktyczny

W dniach 09-11.06.2021r. grupa chłopców z ZPEW uczestniczyła w trzydniowym obozie profilaktycznym na terenie Nadleśnictwa Czerwony Dwór pod hasłem ,,Kreatywni – wolni od uzależnień”. Biwak jest doskonałą formą edukacji przyrodniczo – ekologicznej. Stwarza możliwość realizacji zarówno treści dydaktycznych, jak i wychowawczych. Jest dużą szansą na obudzenie w młodym człowieku wrażliwości na piękno przyrody i ochronę środowiska. Wszelkie zajęcia w terenie dają możliwość wykorzystywania metod aktywizujących, opartych na bezpośrednim kontakcie z przyrodą, co jest najskuteczniejszym bodźcem edukacyjnym. Dodatkowym aspektem obozu jest niwelowanie skutków ograniczenia kontaktów i izolacji epidemiologicznej, które negatywnie wpływają na samopoczucie psychofizyczne dzieci i młodzieży. Uczniowie nabywali umiejętności rozbijania obozowiska, zbierali i przygotowywali drewno na ognisko, strzelali z wiatrówek (przegrana drużyna zmywała naczynia 😊), łowili ryby, samodzielnie przygotowywali potrawy, korzystali z kąpieli wodnych oraz długich wieczornych rozmów przy ognisku. Obóz odbył się w ramach realizacji Programu ,,Kreatywni – wolni od uzależnień” dofinansowanego przez Gminę Gołdap. Program realizowany jest w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021.