Teatrzyk profilaktyczny ,,Bezpieczne wakacje czerwonego kapturka”

Naszą placówkę ponownie odwiedzili artyści Teatru Profilaktycznego Edukacja i Animacja „MAGIK” z Białegostoku. Aktorzy zaprezentowali przedstawienie zawierające elementy profilaktyki uzależnień, pt. ,,Bezpieczne wakacje czerwonego kapturka”. Pełna humoru bajka była bardzo pouczająca i przekazała odbiorcom wiele cennych wskazówek dotyczących bezpiecznych zachowań. Przedstawienie odbyło się w ramach realizacji Programu ,,Aktywni – wolni od uzależnień” dofinansowanego przez Gminę Gołdap.