Targ Aktywizacji Społeczno – Zawodowej

W minioną sobotę dyrektor ZPEW w Gołdapi Anna Kuskowska uczestniczyła
Targ Aktywizacji Społeczno – Zawodowej. Wydarzenie pod hasłem „Kierunek Przyszłość” zostało zorganizowane  przez ZPE w Olsztynie, a jego głównym celem było zapoznanie uczestników z  formami wsparcia pracodawców zatrudniających osoby z niepełnosprawnościami.