#SzkołaPamięta

Pamięć o zmarłych towarzyszy ludziom na całym świecie, niezależnie od miejsca i czasu, światopoglądu i religii. Zgodnie z polską tradycją, to właśnie 1 listopada obchodzimy Święto Zmarłych. W tych szczególnych dniach poprzedzających to nadzwyczajne wydarzenie uczniowie Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi włączyli się w akcję MEN „Szkoła pamięta”. Celem akcji jest zwrócenie uwagi młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy są związani z historią danego miejsca, regionu, społeczności. W ramach akcji podjęto w szkole szereg działań. Jednym z nich było posprzątanie, zapalenie zniczy przez uczniów w ważnych miejscach pamięci i na cmentarzach w Gołdapi.