#SzkołaPamięta

Społeczność ZPEW wzięła udział w akcji Ministerstwa Edukacji i Nauki „Szkoła pamięta”. Celem akcji było zwrócenie uwagi młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy są związani z historią danego miejsca, regionu, społeczności.