„Szkoła Wierna Dziedzictwu”

ZPEW w Gołdapi ubiega się o certyfikat

Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty

„Szkoła Wierna Dziedzictwu”.

W tej zakładce będą umieszczane wszystkie działania dotyczące certyfikacji.