Szkoła podstawowa

Klasy i zespoły szkoły podstawowej

W szkole podstawowej funkcjonuje 10 oddziałów:

4 oddziały klasowe dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim:

  • kl. I – III A, wychowawca mgr Justyna Radzewicz
  • kl. I – III, wychowawca mgr Paulina Adamska
  • kl. IV – VI, wychowawca mgr Joanna Wołyniec
  • kl. VII – VIII, wychowawca mgr Anna Jaremus – Furtan

6 oddziałów edukacyjno – terapeutycznych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym:

  • ZET II, wychowawca mgr Agnieszka Kadelska
  • ZET III A, wychowawca mgr Marta Skiba
  • ZET III B, wychowawca mgr Emilia Bitel
  • ZET VI, wychowawca mgr Katarzyna Poulakowska
  • ZET VII, wychowawca mgr Beata Jurewicz
  • ZET VIII, wychowawca mgr Beata Kamińska